BESTURENDINER LEIDEN

JAARTHEMA

Het jaarthema van de 6de editie van het besturendiner in Leiden is “Wat voor invloed heeft jouw keuze”. Met dit thema nemen we een kijkje in elkaar keuken en zullen we de dialoog aangaan aan de tafels met de pijlers jongeren participatie, regionale samenwerking en het vermarkten van Leiden. Per pijler zal er een casus worden besproken waaruit een stelling wordt vormgegeven. De stelling is het begin van de centrale dialoog die daarna aan tafel wordt voorgezet.

PREMIUM PARTNERS

PIJLERS

Ook in 2020 brengt stichting Leidsch Besturendiner beleidsmakers vanuit de studentenwereld, het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar. Met dit evenement zetten we niet alleen in op netwerken, maar willen we tevens concrete acties vormgeven binnen de drie pijlers.

Tijdens een besturendiner op dinsdag 7 april willen we dit jaar kijken wat voor invloed een keuze heeft op de bovenstaande doelgroepen.

JONGEREN
PARTICIPATIE

Worden jongeren genoeg meegenomen in de besluitvorming van nu en de toekomst? Of hebben de jongeren toch vernieuwende inzichten waarmee beleidsmakers van nu de toekomst beter kunnen maken?

REGIONALE
SAMENWERKING

Moeten we de stadsgrenzen opheffen en een daadkrachtig regionaal bestuur vormen om (economisch) te kunnenĀ concurreren met een stad als Amsterdam of Rotterdam?

VERMARKTEN
VAN LEIDEN

Waar ligt de focus van het vermarkten van Leiden op dit moment? En moeten we deze focus nog breder trekken en ook meer buiten het tourisme kijken?

PARTNERS

 
 
 
 
1
1

WORDT U ONZE PARTNER?

Wilt u samen met ons stad, bedrijf en student met elkaar verbinden? Of heeft u vragen over het evenement? Neem dan contact op via info@besturendiner.nl of laat een bericht achter via de button hiernaast.